De OVE Ermelo, organisatie van en voor bedrijven en klanten in de gemeente Ermelo.

Voor in-omwoners, en toeristen (klanten)

Ermelo:
Het winkelcentrum* waar je graag komt, blijft, maar vooral ook onthoudt om terug te komen,
voor alle leeftijdgroepen met de nadruk op gezin (30%) en ouderen-alleenstaande (35%).

Centrum: stationsstraat en de daar direct achtergelegen straten

Voor ondernemers
Een ‘zakenlieden’ club waar we elkaar informeren, inspireren, activeren en motiverend samenwerken als centrumondernemers voor ondernemersbelang
en naar in-omwoners en toeristen toe als een actief team.